Bé sẽ được làm quen với chiếc bàn tính Abacus và những nguyên tắc cơ bản. Bố mẹ sẽ thấy sự tiến bộ của bé ngay từ những buổi học đầu tiên.Trong vòng vài tuần học đầu tiên là phụ huynh có thể thấy được sự tiến bộ của bé ở thái độ học tập, khả năng tính toán nhanh cực kỳ chính xác. Tuy nhiên với bất kỳ phương pháp nào cũng vậy, bé cũng cần có thời gian để được rèn luyện và trau dồi kiến thức.Càng được rèn luyện thì sự phát triển của bé ngày càng được nâng cao hơn.